Posts tagged גרפיטי
גרפיטי וכנופיות רחוב בניו-יורק

אמנות רחוב וגרפיטי הם חלק בלתי נפרד מחווית השיטוט ברחובות ניו יורק. אבל הגרפיטי בשכונות 'המתעוררות' המרכזיות, כמו בושוויק, הארלם ו Lower East Side הוא הרבה יותר מהיחשפות לסצינת אמנות רחוב בועטת. סיור בשכונות אלו מספר את סיפורה של העיר מנקודות מבט אחרות – לא ניו יורק כסמל המערביות ו'מרכז העולם', אלא סיפורם של אנשים, קונפליקטים בין מעמדות, מפגש תרבויות טעון בין מהגרים לתושבים ותיקים וקרבות המאסף שלהם נוכח העתיד המתהווה, התמורות שהעיר עוברת והנסיגה של מעוזי האותנטיות האחרונים בפני כוחות השוק והג'נטרפיקציה.

Read More